Trávníky

Trávník

Hnojivo VERMI green je aplikované přímo na původní trávník prostým zapravením do trávníku. Trávník není nikterak chemicky ošetřený a při této aplikaci je také použito klasické travní semeno, které velice dobře vzklíčilo a stávající trávník nahradilo novým trávníkem. Pokud netrváte na tom, že trávník musí být stoprocentně očištěn od původního zatravnění tímto způsobem se dá velice dobře docílit za minimální pracnosti nového vzhledu. Hnojivo VERMI green umožňuje velice dobrý start a vzklíčení semen a jejich celkový růst, hustotu a barvu.